მევენახეობა-მეღვინეობის ენციკლოპედიური ლექსიკონი

წელი: 2018

მარაგში

ავტორი:თამაზ კობაიძე


64.50 GEL

კატეგორია:ენციკლოპედიები
ISBN:9789941959851
გამომცემლობა:საგამომცემლო სახლი წიგნი+ერი
გვერდების რაოდენობა:504
ფორმატი:21X30 სმ

ქართველი კაცი, ვაზი და ღვინო დასაბამიდანვე შეერწყა ერთმანეთს. მათმა ზიარჭურჭლობამ ამ რვაათასწლეულში უცვეთობის ფუნქცია შეიძინა და ლამის მარადიულ ღირებულებებთან გაიგივდა. სწორედ ამ სამი ფენომენის ურთიერთობაში დაბადებულ სიტყვებს (ტერმინებს) და დაგროვებულ დარგისმიერ ცოდნა-გამოცდილებას მოიცავს წინამდებარე ნაშრომი, რომელსაც მოწიწებით წარმოგიდგენთ.

მიტანის სერვისი