პროდუქტის დაბრუნების პოლიტიკა

       tsignieri.ge  ვალდებულია მომხმარებლის მიერ გადახდილი თანხა დააბრუნოს იმ შემთხვევაში თუ:

  1. პროდუქტს აღმოაჩნდა რაიმე სახის დაზიანება;
  2. მიწოდებული პროდუქცია არ ემთხვევა შეძენილს;
  3. პროდუქციის შეძენიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში მომხმარებელს არ მიეწოდა შეძენილი წიგნი კომპანიის მიზეზის გამო;

პროდუქცია წუნდებულად ითვლება მხოლოდ კურიერის თანდასწრებით აღმოჩენილი დაზიანების შემთხვევაში

       თუ მომხმარებელმა შეძენის მომენტში შეცდომით მიუთითა სასურველი პროდუქტი,

      tsignieri.ge თანხამაა, გადაცვალოს შეძენილი პროდუქტი იმ შემთხვევაში თუ:

      1. თუ მომხმარებელი თავად უზრუნველყოფს პროდუქციის ხელმეორედ ტრანსპორტირებას

      2. ხელახლა მოთხვონილი პროდუქტის ნაშთი დარჩენილია გამომცელობაში

     3. ხელახლა მოთხვონილი პროდუქტის ღირებულება იგივეა რაც შეკვეთის გაფორმებისას.